Info

Pierre Rausch „Answer in the Sea“

Liebe Freunde, Hier ist Pierre Rausch (Summernightbrand) aus Luxemburg. Unser neues Buch ist erschienen (6.4.2021). Es heißt „Answer in the Sea“ (312 pages, German, ISBN: 978-3-754104-14-9). Es geht unter anderem um die Namensfindung zu Summernightbrand, […]

Info

RBV CLUB MEMBERSHIP

Mir brauchen Iech . An dësen Zeiten vum Covid 19 geet et ons ganz schlecht wéi och nach bestëmmt âner Lokalradioën. Keng Publicitéiten,keng Manifestatiounen an och keng Einnahmen resp. Recetten. Seit dem März 2020 lâfen […]