Speaker gin

Hintergrund

Du wellst een Deel vum Radio Belle Vallée gin?
Dan bas du genee richteg!

Elo mussen ma nemmen nach een puer Punkte klären.
Team:Den Radio Belle Vallée besteht aus engem Team fun am moment gut 15 Leit.Matmachen kannst du prinzipiell och,wanns du een weineg Erfahrung an Talent matbrengst. Bei dengen eischten Schrett gess du fun engem fum radio begleet, deen dir alles erklärt an dech schnell matran brengt. DJs sin natirlech Herz vum Radio Belle Vallée. Wanns du als DJ zu eis kommen wellst, dann brauchen mier als eischt e puer Infoen iwert dech:

– Dain DJ-Num
– Eng kurz Beschreifung vun dengem Musekgenre
– Deng Referenzen
– Eng Foto vun dir

Virraussetzungen: fier beim Radio Belle Vallée obleen muss du een puer Virraussetzungen erfellen:

– Du muss 10 joer all sin ( Autorisation Parrentale)
– Du muss zäit hun
– Du muss musik hun ,an och eppes ze zielen wessen

Scheck eis deng Bewerbung iwwert den Kontaktformular.
Denk drun mir machen alles bénévol( ohni bezouhlung)

De Sender aus der Minett -Musik fir Jonk an Aal op 107.00Fm an um www.rbv.lu
Mellt och Dir Iech . Zesoumen kënnen mir et packen.

Majo mir wenschen Iech bonne chance an bis gleich am Team

Lauschtert eis iwert TuneIn App

Speakers (per Zoufall)

RBV - Infos

Studio:
6, rue des Alliés
L-4451 Belvaux

Adresse postale:
BP:105
L-4402 Belvaux

Tel: 59 24 04 / 59 06 53
Fax: 59 20 72

TVA: 19926100273
LU16411588

B.C.E.E. IBAN:
LU96 0019 5200 0140 5000

0%